PhD Open lectures in computer science

Warsaw, 7 weekends in 2017

Organizer: Bartosz Klin

Open lectures for PhD students in computer science, organized at the University of Warsaw, is a project which aims at broadening the choice of courses by invited courses given by top researchers both from other parts of Poland and from abroad.

web page: http://phdopen.mimuw.edu.pl/index.php

Czym jest i czym powinna być matematyka stosowana?

Warsaw, April 21 - 22, 2017

Organizer: D. Wrzosek

Spotkanie jest integralną częścią konferencji pt. XXX-lecie Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki i jest okazją do refleksji nad jego dalszym rozwojem. 

Konferencja Przygotowawcza do XIX wykładu im. A.Jankowskiego

Cracow, April 21 - 23, 2017

Organizers: A. Bojanowska (UW), J .Szpond (UP in Crakov), A. Szczepański (UG) 

Probability and Analysis

Bedlewo, May 14 - 20, 2016

Organizers: K. Bogdan, M. Kwaśnicki, K. Szczypkowski, P. Sztonyk

The aim of the conference series is to intensify international and interdisciplinary collaboration in probability and analysis. The conference will be an occasion to summarize the existing body of research and set further goals and joint projects.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-probability

Stochastic analysis and its applications

Bedlewo, May 28 - June 3, 2017

Organizers: Ł. Stettner, T. Komorowski, Sz. Peszat

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-stochastic

Ordered Statistical Data

Będlewo, May 28 - June 02, 2017

Organizer: Tomasz Rychlik

Ordered statistical data is a developing branch of statistics and applied probability. It includes, among others, order and record statistics, censored data, reliability theory and survival analysis.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-ordered

cykl wykładów w ramach Semestru Simonsa ,,Emergent trends of Complex Analysis and Functional Analysis''

IM PAN, May 29 - June 10, 2017

Organizer: Yuri Tomilov

web page: https://plas.mat.umk.pl/etcafa/

Analiza Stochastyczna

Warsaw, June 02 - 09, 2017

Organizers: Jerzy Zabczyk (IMPAN)

Istnienie gęstości rozwiązań równań stochastycznych. Wyprowadzenie tak zwanej BEL formula dla równań ze zdegenerowanym szumem. Istnienie regularnych rozwiązań równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana z nielikalnymi operatorami

Lipschitz Geometry of Singularities

Bedlewo, June 10 - 16, 2017

Organizers: L. Birbair, M. Denkowski, V Grandjean, A, Pichoń

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-lipschitz

Emerging issues in nonlinear elliptic equations: singularities, singular perturbations and non local problems

Bedlewo, June 18 - 24, 2017

Organizers: O. Agudelo, P. Drabek, M. Kowalczyk, A. Pistola, P. Rybka

The goal of the workshop is to present recently emerging ideas in the theory of localized patterns of solutions to nonlinear elliptic partial differential equations. Special emphasis will be laid on the formation of singularities, spatial segregation, blow- up phenomena, geometry of solutions of singular limit problems and existence and classification of entire solutions.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-elliptic

different geometry

Bedlewo, June 18 - 24, 2017

Organizers: B. Opozda, W. Goemans, U. Simon

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-diffgeo

Śladami kobiet w matematyce - w stulecie urodzin profesor Heleny Rasiowej

Rzeszów, June 22 - 24, 2017

Konferencja "Śladami kobiet w matematyce - w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej" jest pierwszą z cyklu konferencji mających za zadanie promowanie osiągnięć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły istotnie znaczący wkład w rozwój nauki polskiej, głównie matematyki i nauk pokrewnych.

web page: http://konferencja.ptkwm.org.pl/

Applied Topology

Bedlewo, June 25 - July 01, 2017

Organizers: W. Marzantowicz, P. Dłotko, Z. Błaszczyk

The aim is to bring together scientists from all over the world working in various fields of applied topology.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-appliedtopology 

Model Theory

Bedlewo, July 1 - 8, 2017

Organizers: D. Hoffmann, P. Kowalski, K. Krupiński, T. Rzepecki, R. Wencel

The aim of the conference is to bring together leading specialists and young researchers in model theory.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-modeltheory  

CNRS-PAN Mathematics Summer Institute

Cracow, July 2 - 9, 2017

Organizers: Dominique Bakry, Szymon Peszat, Bogusław Zegarliński

web page: https://www.impan.pl/~peszat/workshop7.html

Banach spaces and operator theory with applications

Poznan, July 3 - 7, 2017

Organizers: A. Defant, P. Mleczko, E. Sanchez Perez, R. Szwedek

The conference Banach Spaces and Operator Theory with Applications is dedicateded to the 60th anniversary of Mieczysław Mastyło. The aim of the meeting is to gather specialists interested in mathematical analysis.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-banachspaces

Mini Conference on Idustrial Application of Mathematics

Warsaw, July 03 - 05, 2017

Organizers: Łukasz Stettner

The 2nd Warsaw Summer School in Probability

Warsaw, July 03 - 07, 2017

Organizers: R. Adamczak, P. Milos

web page: http://www.mimuw.edu.pl/~wssp/

28th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching - CPM 2017

Warsaw, July 4 - 6, 2017

Organizing Committe:

web page: http://cpm2017.mimuw.edu.pl/

Forum Informatyki Teoretycznej (FIT 2017)

Warsaw, July 7 - 8, 2017

Komitet naukowy: Mikołaj Bojańczyk, Stefan Dziembowski i Piotr Sankowski (MIM UW)

FIT (Forum Informatyki Teoretycznej) is a Polish theoretical computer science meeting organized on yearly basis since 1991. This year the meeting is organized by the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw along with the Warsaw Center of Mathematics and Computer Science on July 7-8, 2017 (Friday-Saturday) in Warsaw.

web page: http://fit2017.mimuw.edu.pl 

11th International ISDG Workshop

Warsaw, July 13 - 15, 2017

The chairman of organizing committe: A. Wiszniewska-Matyszkiel

Geometric analysis and related topics / in honour of Tadeusz Iwaniec's 70th birthday

Bedlewo, July 16 - 22, 2017

Organizers: A. Zatorska-Goldstei, T. Adamowicz, P. Goldstein, P. Strzelecki

The main goal of the conference is to bring together top class mathematicians working in the areas of geometric analysis close to the research interests of professor Tadeusz Iwaniec and to celebrate his 70th birthday.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-geometric

Just a little calculation in dynamics

Bedlewo, August 13 - 19, 2017

Organizers: M. Martens, N. Mihalache-Ciurdea, L. Palmisano, F. Przytycki

The conference is to honor Tomasz Nowicki's 64th Birthday. The aim of the conference is to cover some modern developments in low-dimensional dynamics and application to industrial problems.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-calculation

Algebraic K-Theory and Arithmetic

Bedlewo, August 20 - 26, 2017

Organizers: G. Banaszak, P. Krasoń, W. Nizioł

The conference will cover the following topics:

  1.  Algebraic K-theory and Number Theory,
  2.  Algebraic cycles and Algebraic K-theory,
  3.  Motives and Motivic Cohomology,
  4.  Algebraic K-theory and Arithmetic Geometry.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-ktheory

LVI Szkoła Matematyki Poglądowej

somewhere close to Warsaw, August 25 - 29, 2017

Organizers: Mirosław Jakubiak, Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Kamila Łyczek, doktorantka, Instytut Matematyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski; Agnieszka Prusińska, Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Barbara Roszkowska-Lech, Instytut Matematyki, Politechnika Warszawska

Celem Szkół Matematyki Poglądowej jest poszerzenie wiedzy słuchaczy (najczęściej pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz studentów) o zakres wykraczający poza tematykę ich badań czy zainteresowań naukowych. Chodzi o przedstawienie matematyki w szerokiej perspektywie zastosowań, o pokazanie matematykom jak w innych dziedzinach wykorzystuje się dobrze znane matematyczne pojęcia i metody.  

GPCO 2017 7th German-Polish Conference on Optimization

Będlewo, August 27 - September 1, 2017

Organizers:

  • Ewa Bednarczuk (IBSPAN, MiNI PW);
  • Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielona Góra);
  • Stephan Dempe (TU Bergakademie Freiberg);
  • Teresa Regińska (IMPAN);
  • Christiane Tammer (Martin Luther University Halle Wittenberg);
  • Andreas Lohne (University Jena)

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-gpco

XL szkoła z geometrii algebraicznej: „Binomial Ideals”

Lukencin, September 3 -9, 2017

Organizers: Maria Donten-Bury (UW); Mateusz Michalek (IMPAN)

Wykłady mają na celu zapoznanie młodych doktorantów i doktorów z nowoczesnymi metodami w algebrze przemiennej i kombinatoryce związanymi z ideałami dwumianowymi.

web page: http://www.mimuw.edu.pl/~marysia/Lukecin17.html

Set Theoretic Methods in Topology and Analysis

Bedlewo, September 3 - 9, 2017

Organizers: A. Błaszczyk, W. Bielas, P. Kalemba, B. Kubiś, A. Kucharski, S. Turek, M. Walczyńska

The purpose of the conference is to bring together well-known specialists and young researchers working in set theory, topology, and their applications in other branches of mathematics, including algebra and functional analysis.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-settheoretic

Number theory days 2017. A conference on the occation of the 60th birthday of Jerzy Kaczorowski

Poznan, September 3 - 8, 2017

Organizers: M. Radziejewski, Ł. Pańkowski

The main goal is to bring together the mathematicians specializing in number theory, in particular analytic number theory. The event will be open to all mathematicians, in particular those working in Poland in all areas of number theory.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-number

Geometric and Algebraic Singularity theory

Bedlewo, September 10 - 16, 2017

Organizers: W. Dormitrz, T. Ohmoto, T. Yamamoto, M. Takahashi

The aim of the conference is to bring together specialists of various domains of singularity theory representing very classical aspects of the field as well as new branches and applications to mathematical physics problems.

web page: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-gast

Tatry i Matematyka 2017

Małe Ciche, September 11 - 22, 2017

Organizers: M. Borodzik, M. Szumańska, P. Nayar, M. Strzelecka, R. Ayoush

Podczas szkoły odbędą się dwa główne cykle wykładów, każdy w wymiarze co najmniej 6 razy 90 minut. Wykłady te poprowadzą prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz (IM PAN, IM UW) oraz dr Marta Szumańska. Krzysztof Oleszkiewicz wygłosi cykl wykładów pt. ‘Wokół Twierdzenia FKN’ (opis wykładu znajduje się na następnej stronie). Marta Szumańska wygłosi cykl wykładów pt. ‘Geometryczne energie krzywiznowe’ (opis wykładu znajduje się na końcu dokumentu). 

Periods and Ricci flat manifolds

Warsaw, September 11 - 15, 2017

Organizers: Maria Donten-Bury (Uniwersytet Warszawski), Grzegorz Kapustka (Uniwersytet Jagielloński, IMPAN, Uniwersytet w Zurychu), Michal Kapustka (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Stavanger), Giovanni Mongardi (Uniwerystet w Bologni)

Celem warsztatów jest zebranie światowej klasy ekspertów, a także młodych obiecujących naukowców pracujących w dziedzinie Ricci płaskich rozmaitości oraz stworzenie im możliwości do przedstawienia swoich najnowszych wyników w tej dziedzinie. Głównym tematem konferencji będą wyniki związane z okresami (ang. periods) dla Ricci płaskich rozmaitości.

Nummber Theory Methods in Cryptology

Warsaw, September 11 - 13, 2017

Organizing Committee: Jacek Pomykała (chair UW), Piotr Sapiecha (co-chair PW), Chris Charnes (University of Darmstadt), Aleksandra Dolot (PW), Robert Dryło (SGH/IMPAN), Konrad Durnoga (UW), Mariusz Skałba (UW), Krzysztof Szczypiorski (PW), Janusz Szmidt (WIŁ), Marcin Tunia (PW), Daniel Waszkiewicz (PW), Bartosz Źrałek (UW).

The aim of the conference is to cross-pollinate Number Theory and Cryptology. On the one hand, the conference is going to explore Number Theory challenges that flow from rapidly evolving fields of the modern Cryptology. On the other hand, it is going to investigate Number Theory methods in the design and analysis of cryptologic systems and protocols. Besides the well-established connections between the two domains such as primality testing, factorisation, elliptic curves, lattices (to mention a few), the conference endeavours to forge new ones that would encompass Number Theory structures and algorithms that have never been used in Cryptology before.

web page: http://nutmic.mimuw.edu.pl/

New perspectives in the theory of function spaces and their applications

Bedlewo, September 17 - 23, 2017

Organizers: D. D. Haroske, H. Kempka, H.-J. Schmeisser, L. Skrzypczak

Concurrency, Specification and Programming - dedicated to Helena Rasiowa in 100 anniersary of her birth

Warsaw, September 19 - 22, 2017

Organizing committe: Hans-Dieter Burkhard – Uniwersytet Humboldta w Berlinie; Ludwik Czaja – Uniwersytet Warszawski; Anna Gomolińska – Uniwersytet w Białymstoku; Monika Heiner - Uniwersytet Brandenburski w Cottbus; Magdalena Kacprzak – Politechnika Białostocka; Hung Son Nguyen - Uniwersytet Warszawski; Damian Niwiński – Uniwersytet Warszawski; Wojciech Penczek – IPI PAN i Uniwersytet Podlaski; Louchka Popova-Zeugmann - Uniwersytet Humboldta w Berlinie; Holger Schlingloff - Uniwersytet Humboldta w Berlinie; Andrzej Skowron - Uniwersytet Warszawski; Zbigniew Suraj - Uniwersytet Rzeszowski; Marcin Szczuka - Uniwersytet Warszawski; Andrzej Szałas - Uniwersytet Warszawski; Piotr Wasilewski - Uniwersytet Warszawski; Matthias Werner – Politechnika w Chemnitz; Karsten Wolf - Uniwersytet w Rostock

Tematyka warsztatów koncentruje się wokół następujących zagadnień: Matematyczne modele współbieżności - Mathematical models of concurrency; Języki specyfikacji formalnej - Specification languages; Teoria programowania - Theory of programming; Algorytmy równoległe - Parallel algorithms; Weryfikacja i testowanie modeli - Model checking and testing; Systemy wieloagentowe - Multi-agent systems; Zbiory przybliżone - Rough sets; Podejścia zorientowane obiektowo - Object-oriented approaches; Zarządzanie wiedzą -Knowledge management; Odkrywanie wiedzy i eksploracja danych -Knowledge discovery and data mining; Obliczenia przybliżone - Soft computing; Technologie zarządzania informacją - Information technology and managemen