LVI Szkoła Matematyki Poglądowej

mens nike air force 1 low white cheapnicesports

Organizers: Mirosław Jakubiak, Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Kamila Łyczek, doktorantka, Instytut Matematyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski; Agnieszka Prusińska, Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Barbara Roszkowska-Lech, Instytut Matematyki, Politechnika Warszawska

Celem Szkół Matematyki Poglądowej jest poszerzenie wiedzy słuchaczy (najczęściej pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz studentów) o zakres wykraczający poza tematykę ich badań czy zainteresowań naukowych. Chodzi o przedstawienie matematyki w szerokiej perspektywie zastosowań, o pokazanie matematykom jak w innych dziedzinach wykorzystuje się dobrze znane matematyczne pojęcia i metody.  

Czas: 
August 25 - 29, 2017
Miejsce: 
somewhere close to Warsaw
Poczatek: 
Friday, August 25, 2017 to Tuesday, August 29, 2017